Bestyrelsen

Bestyrelsen ser i 2015 således ud:

 

Formand Jan Andersen Tlf.: 40 32 93 09
Næstformand Kurt F. Nielsen
Kasserer Peder Pedersen
Sekretær Svend Ole Nielsen
Vandværkspasser Tom Andersen