Medlemskab og kontingent

Alle kan blive medlem af Skelhøje Borgerforening.

Husstandsmedlemsskab         200 kr.

Enkelt person                          100 kr.

 

Betal kontingent med netbank

Du kan net-banke kontingentet til Borgerforeningens konto.

Medlemskab følger kalenderåret

Kontingentet kan indbetales på  konto 5959-1202458 i Andelskassen.

Ved indbetaling via bank, husk venligst at påføre navn + gade og nr.

 

Medlemskab kan også købes kontant

Du kan også møde op på kassereren adresse med kontanter på lommen og købe et medlemskab.

Ved Borgerforeningens arrangementer kan man også altid købe medlemsskab kontant.

 

Manuel indsamling af medlemsskab

I løbet af februar og marts måned kommer vi rundt til alle husstandene i Skelhøje By og indsamler medlemskontingenter.

Har du ikke lige nogle kontanter på lommen, kommer vi gerne igen, og ellers udleverer vi en seddel med oplysninger om konto- og registreringsnummer.