Generalforsamling for Skelhøje Købmandsgaard

Hvornår:
3. juni 2021 kl. 19:00 – 21:00
2021-06-03T19:00:00+02:00
2021-06-03T21:00:00+02:00
Hvor:
Mac Y
Søndergade 52
7470
Pris:
Gratis
Kontakt:
Skelhøje Købmandsgaard

INDBYDELSE TIL GENERELFORSAMLING 2021

Torsdag den 3. juni 2021 kl. 19,00

På Mac Y Søndergade 52

Pandemien har igen og igen spændt ben for mange ting, men nu har bestyrelsen bestemt sig for at gennemføre en generalforsamling i Skelhøje Købmandsgaard torsdag den 3. juni klokken 19.00 på Mac Y Søndergade 50 i Frederiks.

MEN; der er stadig restriktioner! Vi må kun være 50 personer til et indendørs arrangement. Derfor er tilmelding nødvendig, hvis du ikke vil risikere at komme til en lukket dør. Du kan tilmelde dig på en liste i butikken, eller ved at kontakte Kjeld Bitsch på kejld@macy.dk eller på telefon: 40 46 21 17.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent.
2.   Valg af referent.
3.   Bestyrelsen aflægger beretning.
4.  Årsregnskabet fremlægges og godkendes af generalforsamlingen.
5.   Indkomne forslag.
6.  Valg
6.a Valg af formand for 1 år. Kjeld Bitsch modtager genvalg
6. b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Jimmy Nielsen, Lars Jensen og Jette Schmidt. Lars ønsker ikke genvalg.
6.c. Valg af to suppleanter for et år. I 2020 blev Kjeld Flammild og Gitte Sørensen valgt
7.   Valg af revisor. (Nuværende Søren Nørgaard og Ingrid Buhl)
8.  Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2021 på 0 kr.. Oprettelsesgebyr 200 kr.
9.  Eventuelt.

På bestyrelsen vegne

Kjeld Bitsch