Foreninger

I Skelhøje findes der, trods byens ringe størrelse, en del aktive foreninger som hver især er med til at gøre byen og lokalområdet til et dejligt og socialt sted at være.

– Vi har en aktiv borgerforening, som hvert år samler byens borgere til f.eks. fastelavns-tøndeslagning, Sct. Hans bål i skeldalen, sommerbyfest i Gletscherparken, juletræstænding på Gletschertorvet og meget andet.
*Link til Skelhøje Borgerforening Facebookside*

– Vi har en aktiv købmandsforening, som hjælper og støtter op omkring den lokale købmand, så vi kan bevare et attraktiv indkøbssted og mødested i dagligdagen.
*Link til Skelhøje Købmands Facebookside*

– Vi har en aktiv forening der står bag Skelhøje Kulturhus, så huset forbliver et attraktiv udlejnings- og overnatningssted, samt mødested for lokalområdet.
*Link til Skelhøje Kulturhus Facebookside*

– Vi har en aktiv forening der står bag Skelhøje Vandværk, der sikrer rent drikkevand samt forsyningssikkerhed til byen og oplandet.
*Link til Skelhøje Vandværks Facebookside*

Læs mere om de enkelte foreninger her på hjemmesiden.