Vandværket skal kontrollere vandmålere

Kontrolundersøgelse af vandmålere
Der skal ske en lovpligtig kontrol af Skelhøje Vandværks vandmålere. Dette vil ske i perioden d.25.-26. og 27. november .
Kontrollen vil omfatte nedtagning og senere genopsætning af måler. Forbrugeren skal være tilstede under nedtagningen.
 
Kontrollen er stikprøvevis og vil omfatte følgende adresser:
Dollerupvej 6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-30
Dollerupvej 138-140-142-144
Havredalsvej 5-7-9-11
Krusbærvej 1-2-4-6-8-10-12-16-20
Røverdal 1-3-7-9-11-15-17-19
Blichersvej 22-24-26-28-30-32-34a-36-38a-38b-38c
 
Ovenstående målere udskiftes i perioden:
Fredag d.25/11 kl. 8.00 – 16.00
Lørdag d.26/11 kl. 8.00 – 14.00
Søndag d.26/10 kl. 9.00 – 14.00
 
Der vil tilgå nærmere information til de berørte forbrugere…….