Borgermøde den 5. okt. 2022 om situationen hos købmanden.

Cirka 40-50 borgere var mødt op til en orientering om situationen ved Skelhøje Købmandsbutik.

Følgende emner blev gennemgået på mødet.

  1. Indførte besparelser i butikken.
  2. Udsendelse af nyhedsbrev
  3. Personalesituationen og frivillige.
  4. Vores søgen efter lejere til 1.sal.
  5. Eva hjælper med at ansøge om tilskud til et af vores løsningsforslag. Svar d.18. dec.
  6. Borger, som har givet deres varmetilskud fra staten til SKG.
  7. Igangsatte projekter som kan hjælpe på udgifterne

Kjeld B (Formand) fortæller

Formanden Kjeld B bød de fremmødte velkommen og indledte med at fortælle at SKG ønsker at give en orientering til vores nærområde om situationen i købmandsbutikken.

Købmanden Peder vil fortælle lidt om butikken, økonomien og ideer modtaget fra borgere.

Næstformanden Kjeld F vil orientere om el-besparelser, lys der er blevet slukket, kølere der er kommet væk. Vi har forsøgt at vise rettidig omhu.

Nyhedsbrev udsendt og omdelt. Vi vil gerne være åbne om vores situation.

Personalet er blevet skåret ned. En træls og trist situation, men heldigvis er personen kommet godt videre i nyt arbejde allerede efter første måned.

Første sal forsøges udlejet til erhverv. Del gerne budskabet.

SKG har igangsat et projekt vedr. solcelleanlæg.

Eva Gejl har, sammen med Per Vangkilde, hjulpet os med at søge fondspenge til vores projekt.

SKG vil søge alle de fonde som er mulige. Daglig drift kan der normalt ikke søges tilskud til via fonde.

Peder (Købmand) fortæller

Vores årlige status fra sidste weekend, viste at der lå varer i butikken for ca. 750.000 kr.

Julehandlen sidste år blev ikke som forventet, og der blev tabt ca. kr. 300.000, – i omsætning, måske pga. at Covid-19 og samtidig var der stor priskrig på fødevarer, hvor man kunne købe smør, flæskesteg til ingen penge i de store fødevarerkæder.

Foråret og frem til sommerferien lysnede det og omsætning kom tilbage til normal.

Hen over sommeren og sensommeren gav en rigtig pæn fremgang i omsætningen og der kom flere kunder til. Stor opbakning og tiltro hjælper på humøret.

Desværre har store el-udgifter dette efterår medført at vi pr. 1. september har været nødsaget til at justere lidt i personalet og afskediget en medarbejder, for at spare lidt på lønudgifterne. Det betyder at ekstra frivillige hænder stadig er en hjælp til SKG. Har du bare et par timer i overskud og er du villig til at bruge dem hos købmanden, så henvend dig i butikken. Der ligger en seddel med de opgaver vi ønsker hjælp til, timetallet bestemmer du selv. 1 time om ugen vil også hjælpe.

Vi var i foråret med i udbuddet omkring leverandør til visiterede borgere i Viborg kommune. Her har vi fået nærområdet omkring Skelhøje ca. 20 km i omkreds, til at bringe varer ud til visiterede borgere. Vareudbringning har hjulpet købmandsbutikken med en øget omsætning på op i mod ½ million i omsætning. Samtidig får vi 50,- pr. levering til borgerne. Også her har vi brug for nogen der kan komme og pakke varerne inden de skal leveres ud.

I forbindelse med de store regninger på el, har vi været i gang med en vurdering af elforbruget i forretningen. Det har resulteret i at vi har slukket halvdelen af loftlyset, fryser i kælderen er reduceret, kølerummet slukkes når vi ikke har varer i det. Det betyder også at vi er lidt mere mådeholden med at købe hjem, hvilket kan medføre at vi løber tør for en vare ude i butikken. Vi håber at vores kunder vil have lidt tålmodighed med os, hvis det skulle ske.

Vi omstiller endekøleren med ferske kødvare til frys og flytter kødet over i vægmontrene i et forsøg på yderligere besparelser. Derved kan isfryseren tages ud af drift. Vi afventer besøg af Færch kølemontør snarest.

Kjeld F (Næstformand) fortæller

Der blev vist en graf over det månedlige elforbrug og el udgifter, som en visualisering af de udfordringer vi står med. Det var her tydeligt at se hvor stor en udgift strøm udgør i en sådan forretning. SKG har et årligt elforbrug på ca. 80.000 kWh. Til sammenligning, inden vi fik nyt køleanlæg og renoverede, brugte vi tæt ved 100.000 kwh. Godt vi fik skiftet ud i tide, ellers havde det hele set meget værre ud.

Solceller
Kjeld gennemgik et tilbud fra Raaby og Rosendahl på et 32 kwh solcelleanlæg, som vi har intention om at få sat op ved købmandsgaarden.
Anlægget vil kunne skære 1/3 af forbruget på el. Der er søgt LAG midler til anlægget, men vi får ikke svar før i december måned. Hvis den går igennem, vil de kunne dække ca. halvdelen af udgiften på kr. 249.000, -.

Resten af finansiering kunne eventuelt være at borgerne sponsorerede et panel. Vi skal bruge 91 paneler. Hvis vi kunne få hjælp til montering samt få et fondstilskud, så ville prisen på ét panel være ca. 1700,- kr.

På forespørgsel om interessen, var der en del der gerne ville være med.
Bestyrelsen arbejder videre med projektet og håber at kunne få flere midler andre steder fra.

Kjeld B (Formand) fortæller

Vi afventer regnskabet fra Dagrofa.

Bestyrelsen har kigget ind i hvad vi kan gøre for at komme ud af klørene på el-priserne.

Her har vi bl.a. fået et borgerforslag, som går på, at der skal være et energitillæg på 3,- kr. for hver handel over 100,- kr. der handles for i butikken. Forslaget blev taget godt i mod af de fremmødte og der vil blive taget initiativ til implementering snarest muligt. Hvis man ønsker at give mere, kan man anmode om det ved kassen.

Energitillægget skal fjernes når priserne igen bliver normaliseret og vil blive taget op på kommende generalforsamling.

Åbningstiderne bliver der ikke rykket ved lige pt. Bemanding inkl. de frivillige vil ikke kunne give den helt store besparelse selvom åbningstiderne ville blive ændret.

Vi ønsker at 1. salen over forretningen kan udlejes som kontor, med tilhørende køkken og ekstra rum og toilet. De fremmødte blev bedt om at videregive informationerne om det i deres omgangskreds.

SKG er åbne overfor nye forslag til besparelser m.v.

Frivillige

Skema ligger i butikken over små afgrænsede opgaver for eventuelle nye frivillige.

Nyhedsbrev udsendes eventuel oftere da den rammer målgruppen som jo primært er foreningens medlemmer.

De investerede penge som flere borgere skød ind som investor i køleanlægget skal tilbagebetales om ca. 1 år og bestyrelsen vil her se på hvad der kan gøres.

 

SKG håber at de fremmødt går fra mødet lidt mere oplyst og med en forvisning om at selvom det blæser så står vi med fødderne fast forankret i mulden.