Personalenyt hos Skelhøje Købmand

Til vores store glæde har Poul Claumarch valgt at lægge sin tid og sit hjerte i Skelhøje Købmandsgaard.

Det betyder at Poul indtræder i stillingen som fungerende købmand, og overtager dermed det daglige ansvar og drift for butikken.

Vi er meget glade for at Pouls tidligere arbejdsplads SELTA har været forstående og imødekommende for dette hurtige jobskifte.

Desuden byder vi velkommen til 2 nye deltidsansatte i butikken; Nanna Miess og Johanne Henriksen. Du vil allerede nu kunne træffe dem i butikken.

Det er med beklagelse at Kaj Jensen stopper efter kort tid hos os. Desværre kunne vi ikke helt imødekomme hinandens ønsker. Vi takker Kaj for hans indsats og ønsker ham god vind fremover.

Gitte Vigh Sørensen, vores butikselev i SKG, er meget snart færdigudlært i Skelhøje Købmandsgaard. Det skal vi naturligvis fejre lidt senere på sommeren. Nærmere information herom følger.