Nyhedsbrev fra Skelhøje Købmand maj 2021

Kære medborgere
Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at medlemmer der har betalt kontingent for 2020, også gælder for 2021. Et års arrangementer er taget ud af kalenderen, dermed også kontingentet.

Vi havde virkelig glædet os til 2020, som startede godt ud vores tilbagevendende gratis fastelavn, som rigtig mange deltog i. De foregående 7 år har alle vores arrangementer vækstet på de fleste parametre. Og vi slog i 2020 rekord i antal medlemshusstande, tak for jer.
Sidste år skulle havde budt på:
– Foredrag, musik og fællesspisninger
– Generalforsamling
– Sankthansbål
– Samlskralddag
– Øl&Ben
– Halloweenfest
– Den store Påskejagt
– Juletræstænding
– Landsbyfest
– Arrangement for de mange frivillige som har hjulpet med at få det hele til at hænge sammen
Og et par andre ting i støbeskeen.

Disse arrangementer vil blive forsøgt afholdt i 2021 hvis det er muligt, så vi bedst muligt kan efterleve de formål som vores vedtægter foreskriver.
“– at bidrage til drift og bevarelse af Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus
– at bevare det aktive liv i Skelhøje, og
– at arrangere og støtte kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter for beboerne i Skelhøje og omegn. “

Corona – et ord vi ikke kommer til at savne
Vi startede 2020 med stort momentum og stor kampgejst, men 4 dage før vores Generalforsamling gik statsministeren på talerstolen og meddelte at Danmark lukkede fuldstændigt. Det seneste år har været et forunderligt og anderledes år på alle måder. Et år præget af uvished, frygt, opgivenhed og en afventen af hvordan verden og ikke mindst Danmark agerer i forhold til den viruspandemi, der har ændret vores hverdag markant. Alle forhold i vores liv har på den ene eller anden måde været forandret og trygheden i det vi husker som normalen er udskiftet med podninger, mundbind og fællessang i tv. Myndigheder der anbefalede at man spiste sammen over Zoom og Teams, frem for lige mødes til en kop kaffe med naboen. Altid 1-2 meters afstand og ingen fysisk kontakt. Det har i sandhed været en forunderlig og skræmmende tid at være en del af noget, som kommer til at fylde fremtidens historiebøger. Der er heldigvis lys for enden af tunnelen, vaccinerne er godt i gang. Udfordringen for mange aktører, arrangører og foreninger er lige dele uvished da reglerne kan ændres med en kort varsel, dels de mange krav og restriktioner der skal overholdes i forbindelse med offentlige. Det kan være en jungle at gennemskue. Derfor har de fleste større arrangementer, festivaler, kræmmermarkeder og byfester aflyst for 2021 også. Foreninger, erhvervsliv og private der har forskellige regler og krav der i værste fald kan ende i bøder. Der ligger dertil også den latente risiko for at der kan dukke en mutation op som udfordrer sundhedssituationen eller lokale nedluk som vi eksempelvis så med Hørsholm. Det betyder at et arrangement der i princippet stod til at kunne afholdes, med meget reaktionstid kan forbydes af myndighederne.

Hvad sker der i SBF?
Alle vores arrangementer for 2020 blev officielt aflyst og vi overgik til force majeure nødberedskab. Der blev skruet op for vågeblusset da meldingerne om den første aftale kom på plads om yderligere genåbning og bestyrelsen kunne med stor glæde tirsdag morgen se at der var aftalt yderligere lempelser. Lige nu er bestyrelsen i gang med at finde hoved og hale i hvad vi må som forening i forhold til den nye genåbningsaftale. Vi har en formodning om at kunne afholde et sankthansarrangent, men under hvilke forhold og regler er endnu ikke på plads. Vi håber på at kunne afholde Landsbyfest i starten af september og et par øvrige arrangementer:
– KALENDER –

Vi er i gang med at udbygge den liste med mange flere arrangementer i 2021 og naturligvis en Generalforsamling hvor det kunne være skønt om vi kunne spise stegt flæsk igen.

Bestyrelsesrotationen blev meldt ud for længe siden, eneste ændring at andensuppleanten ikke genopstiller pga job i udlandet og derfor naturligvis er stoppet. Derfor består SBFs bestyrelse på nuværende tidspunkt af 7 bestyrelsesmedlemmer:
– KLIK HER –

I 2019 brugte bestyrelsen omkring 1700 timer på alt fra møder til indkøb, planlægning, organisering, oprydning og meget andet bare i forhold til arrangementerne. Nogle flere timer end andre, da aftalen altid har været at man byder ind med det man har lyst til af tid.

Dertil mange hundrede timers kærkommen indsats fra vores mange fantastiske frivillige og der skal igen lyde et kæmpe TAK til jer allesammen.

Vi er klar til at give den så meget gas som situationen tillader og fortsætte de mange års optur indtil Corona bankede på.

Projekter
Der har gennem årene været opsamlet informationer, ideer og afholdt workshops med byens borgere mv. Alle disse informationer er omskrevet til mere og mindre konkrete oplæg. De kan findes her:
– BYUDVIKLING –

Det har alle dage været planen at byens fælles udviklingsprojekter skal dække flere målgruppers behov og ønsker. De data projekterne udarbejdes efter skal repræsentere borgerne, med fokus på demokrati. Det har været meldt officielt ud af flere omgange og flere Generalforsamlinger.  Projektinformation om projekt Park har været frit tilgængeligt på vores gamle hjemmeside, på den nye findes den her:
– PROJEKT PARK –

Der er netop åbnet for indsamling af jeres meninger om Dalens fremtid i Projekt Skeldalen:
– PROJEKT SKELDALEN –

Resume af ovenstående
Medlemmer i 2020 får 2021 gratis.
Var du ikke medlem i 2020 og ønsker det nu, så er deT året rundt muligt at erhverve sig medlemskab
KLIK HER –

Vi er her stadig og nu må det dumme Corona og alle de regler godt forsvinde.
Der er gang i en masse konkret fra vores side og bliver meldt ud i takt med det er på plads.

Kontakt med SBF så er skelhoje.bf@gmail.com det bedste sted at starte, hvis ikke personlig henvendelse. Vi bruger ikke vildt meget tid på at tjekke sociale medier osv, det æder for meget tid der kunne bruges mere hensigtsmæssigt. De bruges stortset kun som annonceringsplatforme.

Mvh en samlet bestyrelse
Peter, Allan, Ole, Eva, Bodil, Johannes og Thomas