Første del af projekt bypark

Med hjælp fra Aktiv Ude er første del af projekt Bypark i Skelhøje ved at være tilendebragt. 

En flot ny legeplads står nu klar til børn og barnlige sjæle.

Legepladsen er etableret på det gamle baneterræn i Skelhøje.
Med tog, billetudsalg og ventesal mm.

Læs også den flotte omtale om byparken i Viborg Stift Folkeblad ved at klikke her.

Senere på året vil vi fejre indvielsen af legepladsen. Mere herom senere.