Generalforsamling i Trivita 11/4-19

Denne torsdag aften bød på en generalforsamling i foreningen Trivita i Købmandsgaardens nyrenoverede lokaler.

Foruden de naturlige punkter på en forsamling af denne type, var der valg af bestyrelsesmedlemmer.

Pia Jakobsen trådte ud og ind kom Frank Henriksen og Birgitte Steenbeck. Den resterende bestyrelse består af Kim Steffensen, Jens Bernstorff Schrøder og Kate Nielsen.

Det der optog samtalen og debatten størstedelen af aftenen var alle de informationer Trivita havde indsamlet i deres store spørgeskemaundersøgelse udfyldt af byens borgere. Der var mange spændende og interessante observationer. Trivita vil tage kontakt til dem der i skemaerne havde udtrykt ønske om at kunne bidrage med frivillig indsats og iværksætte nye tiltag i byen. Derudover vil man dele de anonymiserede besvarelser med Borgerforeningen, Kulturhuset og Købmandsforeningen.

Godt arrangement, mange gode tanker med gode mennesker.