Landsbyhuset i Lysgård ønsker GODT NYTÅR

Tak for året 2022.

En lille forening som Landsbyhuset, der spænder over lokale aktiviteter,  forsamlingshus til udlejning og borgerforening, har brug for mange hænder. 

Derfor skal der lyde en stor tak til alle jer der på den ene eller anden måde har støttet vores fællesskab.

Uanset, om det er med medlemskab, støtte eller sponsorat, praktisk hjælp eller at bruge timer på det organisatoriske, skal I vide, at det er vigtigt og med til at holde vores forening kørende.

Tak til alle.

Se mere på vores hjemmeside https://landsbyhuset-lysgaard.dk/ eller på Facebook : Landsbyhuset Lysgård og omegn.

Kontingent indbetalt inden den 12 marts giver stemmeret på generalforsamlingen i Landsbyhuset, Skelhøjevej 9, Lysgård den 12/3 kl. 14.

Du kan blive nyheds-opdateret på sms – kontakt Ove på tlf. 40 72 31 40