Skelhøje Vandværk – Generalforsamling 2016

Kære forbrugere
Vandværkets årlige generalforsamling nærmer sig.  Som tidligere år begynder vi med spisning kl. 18.30.
Det hele foregår i Skelhøje Kulturhus tirsdag den 29/3 2016.

Efter spisning starter generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, skriftlig eller på mail. Der er adgang for Skelhøje vandværks forbrugere, men hvis man ønsker at deltage i spisning, bedes man tilmelde sig senest den 22-3-2016 på tlf. 40329309 eller mail: skvvand-f@fibermail.dk

På vejene af bestyrelsen
Formand Jan Andersen


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Vedr. punkt 6. på valg er:
– Svend Ole Nielsen (ønsker ikke genvalg)
– Jan Andersen (modtager genvalg)
– Kurt Nielsen er fraflyttet forsyningsområdet, der vælges et nyt medlem til bestyrelsen for 1år.
– Suppleant Jan Poulsen ( ønsker ikke genvalg).

Vedr. punkt 7. Revisor:
– Poul Erik Tækker
– Revisorsuppleanter: Niels Salkvist og Børge Knudsen


Flere informationer fra Skelhøje Vandværk findes her: Skelhøje Vandværk
Seneste vandanalyse: Analyseresultater 10610-248598 Analyserapport 10610-248598