Status på projekt Regnvandshåndtering, Fartdæmpende foranstaltninger og Legeplads

Opdatering på projekterne Regnvandshåndtering, fartdæmpende foranstaltninger og legeplads

Der er mange spændende ting på tegnebrættet for Skelhøje i den nærmeste fremtid (forår 2022). Der skal laves en løsning på håndteringen af regnvand og spildevand, vi skal have fartdæmpende foranstaltninger og ny asfalt på flere veje og så skal vi have realiseret nogle af vores drømme for det grønne område midt i byen.

De tre projekter hænger unægtelig sammen og tidsplanen for de forskellige projekter er afhængige af hinanden.

Spørgeskema fra Energi Viborg Vand

I starten af 2022 blev der udsendt spørgeskemaer til en stor del af byens borgere angående regnvand. Der har ikke været stor nok interesse for at håndtere regnvand på egen grund i Skelhøje, så al regnvand skal håndteres på offentlige arealer: grøfter langs veje, vejbede, underjordisk bassin og åbent bassin i byparken.

Et underjordisk bassin

Det underjordiske bassin placeres på det lille torv foran købmanden. Energi Viborg Vand vil placere det på græsarealet som kaldes ’tingstedet’. Det er ikke en beslutning som vi i Borgerforeningen har indflydelse på. Det vil blive et rundt bassin med en diameter på ca. 12 m. Der skal være adgang til 2 dæksler (60 x 80 cm). Det underjordiske bassin graves ned og der sås græs ovenpå.

Bassin i parken

Energi Viborg Vand har brug for 90 m3, svarende til 700 m2, hvis vanddybden er 13 cm. Arealet kan gøres mindre hvis dybden bliver større. Der vil kun stå vand i bassinet kortvarigt ved store regnskyl. Ikke noget blivende vand. Der er ønske om, at bassinet projekteres vest for stien (ind mod skel til naboer). Der kan laves trædesten over så det bliver en del af legepladsen. Der laves også en nedsivningskanal gennem det lille skovareal for enden af parken. Her vil der heller ikke stå vand ret tit.

Vejbede

Der vil blive etableret vejbede langs Dollerupvej og Volden. Disse udformes som fartdæmpende foranstaltninger. Der vil blive lavet tilsvarende fartdæmpende foranstaltninger på Bakken, selvom der ikke skal være vejbede her. Dette er blot så de får samme udtryk. Langs Ravnsbjergvej laves grøft i kanten af vejen.

Tidsplan

Energi Viborg Vand vil gerne starte op inden sommerferien med det underjordiske bassin. Vejene omkring torvet skal graves mere eller mindre op i samme omgang. Åbent bassin i parken kan laves uafhængigt af disse planer. Det kan de forhåbentlig gå i gang med inden længe. Det er nemlig det vi venter på for at kunne komme i gang med legepladsen.

Vi har indtil nu samlet 1.000.000 kr. ind til projektet. Men alt tager tid i sådan en proces!

Vi har kontakt med et firma der laver legepladser, men vi venter på en mere præcis tidsplan fra Energi Viborg Vand for at kunne komme videre.

Vi regner med at kunne gå i gang med nedrivning af den gamle legeplads og gravearbejdet i løbet af foråret/først på sommeren og så krydser vi fingre for at alt også er klar til at gå i gang med opbygningen der.

Sig til hvis der er nogle spørgsmål. Måske kan jeg svare på dem.

Eva Hermann