Generalforsamling i Skelhøje Borgerforening 1. juli 2021

Vi har på det seneste observeret at mange andre borgerforeninger har skubbet deres Generalforsamlinger til efter sommerferien. Vi valgte på sidste møde at afvente de kommende forhandlinger om yderligere genåbning af Danmark i håb om at der var markante ændringer i såvel antal og restriktioner omkring afholdelse af denne type arrangement.

Genåbningensaftalen set med foreningsøjne er aldeles positiv og deltagerantallet for indenførs arrangementer hæves til 250. Vi ville ikke afholde generalforsamling med en max deltagelse på 50, bestyrelsen inklusive, man kan ikke udelukke medlemmer fra en generalforsamling.

Derfor er det med stor fornøjelse at vi kan invitere alle medlemmer med lyst til at deltage til årets generalforsamling. På grund af fortsatte restriktioner, dropper vi dog fællesspisningen før mødet.

Der er siden sidst sket lidt ændringer i bestyrelsen, som også nævnt i seneste nyhedsbrev.  Her er en hurtig opsummering:

På valg:
Thomas Rosenslør (GENVALG)
Eva Gejl Hermann (GENVALG)
Bodil Jensen (IKKE GENVALG)
Peter Pedersen (stopper til GF)

Ikke på valg:
Allan Bregendahl – Næstformand
Ole Peitersen – Kasserer
Johannes Hedegaard – Medlem

2 suppleanter er fraflyttet byen og derfor stoppet. Tidligere bestyrelsesmedlem Hanne Koue stoppede af personlige årsager efter 1 år og blev erstattet af førstesuppleant Johannes.

Det betyder der til GF er 3 åbne suppleantposter, disse pladser er altid 1 årige. Der stopper 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 borgere har melde deres kandidatur til en plads i bestyrelsen. De 2 er unge mennesker der er kendte ansigter i bestyrelsen i forvejen, da de ved flere lejligheder har hjulpet ved vores arrangementer.

Så det bliver spændende at se om vi i år igen skal have kampvalg.

Yderligere informationer om hvordan man kan tilmelde sig, forslag til dagsorden osv kan ses på selve plakaten herunder. Vi glæder os til at få Generalforsamlingen overstået så vi kan fortsætte på alle de ting der gik så godt inden Corona kom og vendte alting på hovedet.

Har du ikke et 2020/2021 medlemskab af SBF, så kan dette erhverves året rundt – INFO HER –

Link til begivenhed her – KLIK HER –